Srbijatransport

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner - kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Srbijatransport

Putnički saobraćaj

Srbijatransport je kao reprezentativno udruženje drumskog putničkog saobraćaja predstavnik privrede u borbi za uređenje poslovnog ambijenta. Srbijatransport je inicijator i nosilac borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije uz uspostavljanje konkurentnosti i pravne sigurnosti za privredu. Prevoz putnika u javnom drumskom saobraćaju: Gradski i prigradski saobraćaj, unutrašnji međumesni saobraćaj, međunarodni linijski prevoz putnika , vanlinijski prevoz putnika, ugovoreni prevoz i poseban prevoz putnika.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Putnički saobraćaj

Teretni saobraćaj

SRBIJATRANSPORT ima stručni tim za Logistiku čija je glavna oblast poslovanja organizacija transporta tereta  u medjunarodnom i unutrašnjem saobraćaju . Trudimo se da opravdamo našu poslovnu devizu „ Logistika u interesu privrede „ Odlike našeg poslovanja na kojima insistiramo su preciznost, brzina, povoljne cene.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Teretni saobraćaj

POSLOVNO UDRUŽENJE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

„SRBIJATRANSPORT“ BEOGRAD

PREDSTAVNIK POSLODAVACA SEKTORA DRUMSKOG TRANSPORTA

STRUČAN, ODGOVORAN, KARAKTERAN I VAŽAN PREDSTAVNIK PRIVREDE

years  70  godina

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd, je najstarije i najveće udruženje transportne privrede Srbije (osnovano 1951.godine). Svoje delovanje zasniva na stalnoj saradnji sa prevoznicima, usklađivanjem interesa preduzeća koja obavljaju delatnost transporta u drumskom saobraćaju, korisnika usluga prevoza i institucija, u okviru kreiranja i implementacije zakonske regulative. Delovanje je usmereno u cilju unapređenja poslovanja, uređenja poslovnog ambijenta, unapređivanja kvaliteta usluga i podsticanja konkurentnosti u Srbiji što predstavlja opšti društveni  interes.

U Srbijatransport sa potpisanim pristupnicama je udruženo preko 700 prevoznika, privrednih društav koja obavljaju delatnost prevoza putnika u drumskom saobraćaju i delatnost prevoza tereta i stvari u drumskom saobraćaju. Kao udruženje poslodavaca drumskog saobraćaja Srbije od 05.02.2013. godine posedujemo reprezentativnost za delatnost prevoza putnika u drumskom saobraćaju. Ukupan broj i kontinualan porast broja članova predstavlja potvrdu poverenja, stručnog i odgovornog rada.

U okviru Srbijatransporta aktivno rade Poslovodni odbor za prevoz putnika, Poslovodni odbor za transport tereta, Poslovodni odbor za autobuske stanice, Poslovodni odbor za komunalni gradsko prigradski javni prevoz, Edukativno konsultativni centar, Tim za unapređenje bezbednosti u transportu, Ogranak za sudska veštačenja i stručnu pomoć privredi.

Zaposleni u Srbijatransportu održavaju stalnu, operativnu i interaktivnu komunikaciju sa članovima udruženja i poslodavcima. Uvek smo odgovorno zastupali stavove, predloge, inicijative i interesi transportne privrede uvažavajući zahteve korisnika usluga i društva u celini. Stalno ukazujemo i delujemo u cilju iznalaženja sistemskih metoda i mehanizama razvoja sektora, unapređenja poslovanja, suzbijanja sive ekonomije, nezakonitog i nelagalnog rada, ali i zloupotreba u svakom smislu. Zalažemo se za transparentan rad institucija, uređenje poslovnog okruženja, unapređenje kvaliteta usluga prevoznika, digitalizaciju i fiskalizaciju sektora javnog prevoza putnika. Predstavnici udruženja su uvek zastupali i iznosili stavove koji su usaglašeni na organima upravljanja ili poslovodnim odborima, kao stručnim timovima prevoznika.

Predstavnici prevoznika na jedan jasan, stručan, transparentan i krajnje koretan način, kroz svoje predstavnike i poslovna udruženja ukazuju na probleme u poslovanju i svojim radom dajemo doprinos razvoju privrede, podizanju bezbednosti, pouzdanosti i kvalitetu usluga transporta, povećanju deviznog prihoda i zaštitu interesa srpskih prevoznika. U svom radu imamo stalnu, kontinualnu i korektnu saradnju sa Savezom samostalnih sindikata Srbije (reprezentativan predstavnik zaposlenih) i Unijom poslodavaca Srbije.

Srbijatransport je član Privredne komore Srbije, Unije poslodavaca Srbije, NALED-a i radi na preuzimanju vodeće uloge u stvaranju uređenog tržišnog ambijenta i unapređenju poslovanja u drumskom saobraćaju Srbije. Aktivno učestvujemo u radu Nacionalnog konventa za EU, za poglavlje 14 (saobraćaj) i poglavlje 21 (infrastrukturu) i Radnoj grupi za saobraćaj pri koordinacionoj komisiji Vlade Republike Srbije. Srbijatransport je član Privredne komore Srbije, redovno i blagovremeno plaćamo članarinu u skladu sa zakonom, ali Srbijatransport nije član Grupacije za prevoz putnika u drumskom saobraćaju i autobuske stanice, Grupacija za prevoz robe u drumskom saobraćaju, niti Grupacija za špediciju i logistiku. Članovi grupacija u PKS su privrednici i poslodavci a poslovna udruženja ne učestvuju u radu grupacija. U tom smislu, u skladu sa sopstvenim interesima poslodavci drumskog transporta su dobrovoljno članovi Srbijatransporta sa respektabilnim kapacitetom.

Uvažavajući kompleksnost saobraćaja Srbiji i uticaj na privredu i društvo neophodno je izraditi sveobuhvatnu nacioalnu strategiju saobraćaja kao jedinstven dokument u pravcu tri ključne kompatibilne celine:

 1. Organizacija, konkurentnost i ekonomski održivo funkcionisanje transportnog sistema
 2. Saobraćajna infrastruktura, funkcionalna i prateća
 3. Unapređenje bezbednosti i sigurnosti saobraćaja

Imajući u vidu sve navedene celine i uvažavajući sve oblike transporta, imajući u vidu tendencije, trendove i strategije razvoja transporta uz primene novih inteligentnih tehnologija neophodno je identifikovati sve postojeće i potrebne uticaje a u smislu definisanja optimalnih rešenja :

 • Institucionalni okvir, državna uprava i ostali subjekti
 • Finansijsko ekonomska održivost rešenja
 • Konkurentnost i kvalitet saobraćajnog sistema
 • Sveobuhvatni ekološki efekti i uticaji saobraćaja i pratećih funkcija transporta
 • Benefiti korisnika usluga i sveobuhvatno sagledavanje sistema u funkciji razvoja društva
 • Ukljanjanje barijera, brzina prelaska granica i uređenje trokova vremena, novca i resursa
 • Obrazovni sistem, edukacija i proizvodnja kadrova za organizaciono i operativno upravljanje saobraćajem

Sagledavajući kompleksnost sektora transporta, veoma važnu funkcionalnu ulogu saobraćaja u skladu sa preporukama i direktivama Evropske Unije treba sagledati teme koje su ovom trenutku veliki problem: 

 • Osnivanje tela za servis privredi i upravljanje drumskim transportom
 • Sistemsko uređenje inputa i troškova od strane države, uz snižavanje akciza na evrodizel gorivo za komercijalnu uslugu transporta
 • Unaprediti obrazovni i edukativni sistem za zaposlene u transportu i uskladiti uslove pristupa profesiji za profesionalne vozače
 • Uvođenje i primena novih tehnologija i primena IT inovacija u sektoru transporta uz fiskalizaciju javnog transporta putnika
 • Urediti sisteme i unaprediti kvalitet javne usluge komunalnog servisa mobilnosti u gradovima
 • Unaprediti sistem upravljanja saobraćajem u Republici Srbiji
 • Unapređivati sisteme bezbednosti saobraćaja
 • Definisati dugoročni strateški okvir i akcione planove za ispunjavanje uslova u cilju slobodnog protoka robe i putnika

Zalažemo se da se uspostavi pozitivna i aktivna klima i komunikacija uzajamnog uvažavanja u opštem interesu, stalnom i kvalitetnom saradnjom predstavnika poslodavaca, sindikata, naučnih radnika, korisnika usluga, resornog ministarstva i Vlade Republike Srbije.

Podsećamo da smo u vreme proglašenja vanrednog stanja i tokom trajanja pandemije prouzrokovane virusom SOVID19 dali ogroman doprinos obaveštavanja, informisanja prevoznika, usaglašavanja procedura, podataka i informacija sa terena u interesu odvijanja transporta i zaštite zdravlja građana i vozača.