Srbijatransport

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner - kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Srbijatransport

Putnički saobraćaj

Srbijatransport je kao reprezentativno udruženje drumskog putničkog saobraćaja predstavnik privrede u borbi za uređenje poslovnog ambijenta. Srbijatransport je inicijator i nosilac borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije uz uspostavljanje konkurentnosti i pravne sigurnosti za privredu. Prevoz putnika u javnom drumskom saobraćaju: Gradski i prigradski saobraćaj, unutrašnji međumesni saobraćaj, međunarodni linijski prevoz putnika , vanlinijski prevoz putnika, ugovoreni prevoz i poseban prevoz putnika.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Putnički saobraćaj

Teretni saobraćaj

SRBIJATRANSPORT ima stručni tim za Logistiku čija je glavna oblast poslovanja organizacija transporta tereta  u medjunarodnom i unutrašnjem saobraćaju . Trudimo se da opravdamo našu poslovnu devizu „ Logistika u interesu privrede „ Odlike našeg poslovanja na kojima insistiramo su preciznost, brzina, povoljne cene.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Teretni saobraćaj

POSLOVNO UDRUŽENJE DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

„SRBIJATRANSPORT“ BEOGRAD

PREDSTAVNIK POSLODAVACA SEKTORA DRUMSKOG TRANSPORTA

STRUČAN, ODGOVORAN, KARAKTERAN I VAŽAN PREDSTAVNIK PRIVREDE

years  72  godina

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd, je najstarije i najveće udruženje transportne privrede Srbije (osnovano 05. 12. 1951.godine). Svoje delovanje zasniva na stalnoj komunikaciji sa poslodavcima u sektoru drumskog i železničkog transporta, usklađivanjem interesa transportne privrede, podsticanju konkurentnosti, interesa korisnika usluga prevoza i podršci institucijama, u okviru javno privatnog dijaloga pri kreiranju strategija, zakonske regulative i procedura. Delovanje udruženja je usmereno u cilju unapređenja ekonomski održivog poslovanja, uređenja poslovnog ambijenta, unapređivanja kvaliteta usluga i podsticanja konkurentnosti u Srbiji što predstavlja opšti društveni interes.

U Srbijatransport sa potpisanim pristupnicama je udruženo oko 700 prevoznika, privrednih društav koja obavljaju delatnost prevoza putnika i tereta u drumskom i železničkom saobraćaju. Kao Gransko udruženje poslodavaca drumskog saobraćaja Srbije posedujemo reprezentativnost za delatnost prevoza putnika u drumskom saobraćaju od 05.02.2013. godine. Ukupan broj i kontinualan porast broja članova predstavlja potvrdu poverenja, međusobnog poštovanja, posvećenosti, stručnog i odgovornog rada. U skladu sa sopstvenim interesima poslodavci u sektoru transporta su dobrovoljno članovi Srbijatransporta sa respektabilnim kapacitetom.

Zalažemo se podsticanje javno privatnog dijaloga, da se uspostavi pozitivna i aktivna klima i komunikacija uzajamnog uvažavanja u opštem interesu, stalnom, stručnom i kvalitetnom saradnjom predstavnika poslodavaca, sindikata, naučnih radnika, korisnika usluga, resornog ministarstva i Vlade Republike Srbije.

U okviru Srbijatransporta aktivno rade Poslovodni odbor za prevoz putnika, Poslovodni odbor za transport tereta, Poslovodni odbor za autobuske stanice, Poslovodni odbor za komunalni gradsko prigradski javni prevoz, Poslovodni odbor železničkih prevoznika, Edukativno konsultativni centar, Tim za unapređenje bezbednosti u transportu, Ogranak za sudska veštačenja i stručnu pomoć privredi.

Zaposleni u Srbijatransportu održavaju stalnu, operativnu i interaktivnu komunikaciju sa članovima udruženja i poslodavcima. Uvek smo odgovorno zastupali stavove, predloge, inicijative i interese transportne privrede uvažavajući zahteve korisnika usluga i društva u celini. Stalno ukazujemo i delujemo u cilju iznalaženja sistemskih metoda i mehanizama razvoja sektora transporta, unapređenja poslovanja, a dajemo punu podršku nadležnim institucijama aktivnostima suzbijanja sive ekonomije, nezakonitog i nelagalnog rada. Predstavnici udruženja su uvek zastupali i iznosili reprezentativne stavove koji su usaglašeni na organima upravljanja ili poslovodnim odborima, kao i stručnim timovima prevoznika.

Predstavnici prevoznika na jedan jasan, stručan, transparentan i krajnje koretan način ukazuju na probleme u poslovanju i svojim radom uz doprinos podizanju bezbednosti saobraćaja, pouzdanosti i kvalitetu usluga transporta. Srbijatransport je član Privredne komore Srbije i svom radu imamo stalnu, kontinualnu i korektnu saradnju sa Savezom samostalnih sindikata Srbije (reprezentativan predstavnik zaposlenih) i Unijom poslodavaca Srbije.

Kao članovi Unije poslodavaca Srbije radimo na preuzimanju vodeće uloge u stvaranju uređenog tržišnog ambijenta i unapređenju poslovanja u drumskom saobraćaju Srbije. Aktivno učestvujemo u radu Nacionalnog konventa za EU, za poglavlje 14 (saobraćaj) i poglavlje 21 (infrastruktura).

Uvažavajući kompleksnost saobraćaja Srbiji i uticaj na privredu i društvo neophodno je izraditi sveobuhvatnu nacioalnu strategiju saobraćaja kao jedinstven dokument u pravcu tri ključne kompatibilne celine:

  1. Organizacija, konkurentnost i ekonomski održivo funkcionisanje transportnog sistema
  2. Saobraćajna infrastruktura, funkcionalna i prateća
  3. Unapređenje bezbednosti i sigurnosti saobraćaja

Sagledavajući kompleksnost sektora transporta, veoma važnu funkcionalnu ulogu saobraćaja u skladu sa preporukama i direktivama Evropske Unije treba sagledati teme koje su ovom trenutku veliki problem: 

  • Osnivanje institucionalnog tela za servis privredi i upravljanje drumskim transportom
  • Sistemsko uređenje inputa i troškova poslovanja prevoznika, uz definisanja akciza na evrodizel gorivo za komercijalnu uslugu javnog drumskog transporta u skladu sa EU direktivom
  • Uskladiti uslove pristupa profesiji za profesionalne vozače i unaprediti obrazovni i edukativni sistem za zaposlene u transportu
  • Uvođenje i primena novih tehnologija, digitalizacije i primena IT inovacija u sektoru transporta i mobilnosti putnika i robe 
  • Urediti sisteme i unaprediti kvalitet javne usluge komunalnog servisa mobilnosti u gradovima
  • Unapređivati sisteme bezbednosti saobraćaja
  • Definisati dugoročni strateški okvir i akcione planove za ispunjavanje uslova u cilju slobodnog protoka robe i putnika