Srbijatransport

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner - kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Srbijatransport

Putnički saobraćaj

Srbijatransport je kao reprezentativno udruženje drumskog putničkog saobraćaja predstavnik privrede u borbi za uređenje poslovnog ambijenta. Srbijatransport je inicijator i nosilac borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije uz uspostavljanje konkurentnosti i pravne sigurnosti za privredu. Prevoz putnika u javnom drumskom saobraćaju: Gradski i prigradski saobraćaj, unutrašnji međumesni saobraćaj, međunarodni linijski prevoz putnika , vanlinijski prevoz putnika, ugovoreni prevoz i poseban prevoz putnika.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Putnički saobraćaj

Teretni saobraćaj

SRBIJATRANSPORT ima stručni tim za Logistiku čija je glavna oblast poslovanja organizacija transporta tereta  u medjunarodnom i unutrašnjem saobraćaju . Trudimo se da opravdamo našu poslovnu devizu „ Logistika u interesu privrede „ Odlike našeg poslovanja na kojima insistiramo su preciznost, brzina, povoljne cene.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Teretni saobraćaj

Društvo za posredovanje u osiguranju Aspen doo Beograd organizovano je i registrovano 2005.godine u skladu sa Zakonom o osiguranju, poseduje sva ovlašćenja i licence za rad, kao i polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti. Društvo zapošljava visokostručne kadrove različitih profila (tehničke, ekonomske, pravne, zaštitne i dr.), koji imaju višegodišnje iskustvo na poslovima osiguranja, upravljanja rizicima u osiguranju, kao i u preventivnom inženjerstvu. S obzirom na raspoloživost materijalnih i ljudskih resursa koji omogućavaju multidisciplinarni pristup u radu, kao i otvorenost domaćeg tržišta osiguranja, društvo dokazanim znanjem, iskustvom i stručnim kvalitetom svojih kadrova, energičnim i kvalitetnim menadžmentom, visokim kvalitetom svojih usluga i cenom, u potpunosti je izgradilo poverenje kod svojih klijenata i praktično postalo njihov nužni partner u radu.

Aspen je vrhunskim profesionalizmom, iskustvom i kvalitetom usluga posredovanja u osiguranju globalno prepoznatljiv, poverenjem i kompetencijom u potpunosti afirmiše delatnost usluga posredovanja u osiguranju kao neophodnog i ravnopravnog učesnika u evaluaciji osiguranog rizika. Partnerskim odnosom sa klijentima, uz uvažavanje objektivnih ekonomskih okolnosti i zakonitosti, u potpunosti afirmiše usluge društva za posredovanje.

Zakonom o osiguranju, ovlašćeni posrednik u osiguranju jedini je osposobljen i od strane države ovlašćen i transparentno, nezavisno i stručno štiti interese klijenta u poslovima osiguranja. Angažovanjem na svim nivoima, saglasno sa opšte prihvaćenom praksom u Evropskoj uniji, afirmiše stav, da je angažovanje posrednika u osiguranju privrednih društava koja su u obavezi da usluge osiguranja realizuju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, u potpunosti opravdano, poželjno, i često nužno potrebno, kako bi se postigla kvalitetna osiguravajuća zaštita i optimalizacija troškova uz potpunu transparentnost poslovanja.

Kao savremeno Društvo tržišne orijentacije, stalnim unapređenjem i usavršavanjem svoje delatnosti svim svojim klijentima pruža usluge prestižnog kvaliteta i odgovara na sve iskazane zahteve. Održava visoku likvidnost i ostvaruje pozitivne poslovne rezultate. Kao takvo društvo pruža kompletnu uslugu u četiri ključne tačke servisiranja klijenta a to su: izrada programa osiguranja, dovođenje u vezu osiguranika I osiguravača, praćenje stanja rizika u toku trajanja osiguranja i savetovanje i pomoć u procesu obrade šteta.

Kompletnu prezentaciju Društva možete pogledati na sajtu http://aspen.rs, a takođe možete direktno kontaktirati putem telefona čiji su brojevi iskazani na sajtu aspen.rs.

Počeo sa radom u Tekstilnom kombinatu Bilećanka u Bileći, gde je radio kao direktor održavanja i nadzorni organ za izgradnju novih kapaciteta.

U Sarajevu, sa grupom entuzijasta podigao je jedan od najmodernijih instituta u Evropi za poslove upravljanja rizicima i preventivnog delovanja. Institut je imao jednu od najmodernijih oprema za preventivna ispitivanja, veoma kvalitetne naučno-stručne kadrove, oko 150 zaposlenih, 70% sa visokom stručnom spremom, 20 doktora nauka i magistara i bio jedan od referentnih instituta za oblast upravljanja rizicima i preventivno inženjerstvo u Evropi. Kao takav nosio je veliki broj ovlaštenja, a neka od njih su prenesena i sa nivoa bivše države. Imao je veoma razvijenu obrazovno-izdavačku delatnost. U njemu su se školovali i specijalizovali stručnjaci iz inostranstva, posebno zemalja u kojima su plasirani naši vojni programi, sa nivoa cele bivše zemlje. Institut je bio pokretač novih projekata iz tehničke regulative npr. gasna tehnika, dojava i detekcija požara, sistemi za gašenje požara i dr.

Doktor Vujović bio je i glavni i odgovorni urednik naučno-stručnog časopisa „Požar, eksplozija-preventiva", kao jedinstvenog časopisa u ovoj oblasti na nivou bivše Jugoslavije.

Od 1992. godine radio je u Preving-u Kompanija Dunav osiguranje na poslovima upravljanja rizicima i preventive, a jedno vreme i kao podpredsednik za tehniku Kompanije.

Celo vreme rada aktivno je učestvovao u snimanju rizika za potrebe osiguranja u velikim privrednim sistemima, kao što su Elektromreže Srbije, Elektroprivreda Srbije, Željeznice Srbije, JP Srbijavode i dr. i većeg broja transportnih organizacija. Takođe je učestvovao na utvrđivanju uzroka, obima i visine svih značajnijih i velikih šteta u Srbiji.

Radeći na ovim poslovima sa svojim saradnicima pokrenuo je i niz projekata na unapređenju metodologija merenja rizika za osiguranje, preventivnog inženjerstva, naučnih projekata, koji su dali vidne rezultate.
Pokrenuo je izdavanje naučno-stručnog časopisa Preventivno inženjerstvo, čiji je bio glavni i odgovorni urednik.

Od 2005. do 2009. godine radio je na Univerzitetu Singidunum čiji je osnivač bila kompanija Dunav osiguranje, kao šef katedre za osiguranje i profesor na predmetima „Upravljanje rizicima u osiguranju" i „Preventivno inženjerstvo u osiguranju". Bio je rukovodilac studijskog programa „Menadžment u osiguranju" na master studijama i angažovan u nastavi na doktorskim studijima iz osiguranja i rizika.

Do sada ima objavljenih oko 60 naučno-stručnih radova u domaćoj i stranoj literaturi i više knjiga, od kojih se u osiguranju posebno koriste knjige „Osnovi osiguaranja", „Upravljanje rizicima i osiguranje" i „Preventivno inženjerstvo".

Krajem 2005. godine osnovao je društvo za posredovanje u osiguranju Aspen d.o.o. koje već više od 13 godina uspešno posluje na domaćem tržištu, radeći poslove posredovanja za najsloženije rizike i osiguranja u Srbiji.