Srbijatransport

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner - kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Srbijatransport

Putnički saobraćaj

Srbijatransport je kao reprezentativno udruženje drumskog putničkog saobraćaja predstavnik privrede u borbi za uređenje poslovnog ambijenta. Srbijatransport je inicijator i nosilac borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije uz uspostavljanje konkurentnosti i pravne sigurnosti za privredu. Prevoz putnika u javnom drumskom saobraćaju: Gradski i prigradski saobraćaj, unutrašnji međumesni saobraćaj, međunarodni linijski prevoz putnika , vanlinijski prevoz putnika, ugovoreni prevoz i poseban prevoz putnika.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Putnički saobraćaj

Teretni saobraćaj

SRBIJATRANSPORT ima stručni tim za Logistiku čija je glavna oblast poslovanja organizacija transporta tereta  u medjunarodnom i unutrašnjem saobraćaju . Trudimo se da opravdamo našu poslovnu devizu „ Logistika u interesu privrede „ Odlike našeg poslovanja na kojima insistiramo su preciznost, brzina, povoljne cene.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Teretni saobraćaj

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja "Srbijatransport" a.d. Beograd, uputilo je dopis ministru finansija Dušanu Vujoviću sa inicijativom da se izvrši korekcija fiskalne politike za 2017. godinu u smislu korekcije refakcije akcize na gasna ulja i tečni naftni gas u drumskom prevozu stvari i putnika na nivo od 22,00 dinara po litri.
Udruženje očekuje da će se podneta inicijativa razmotriti i analizirati svi detalji i činjenice sa aspekta stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta, podsticanja konkurentnosti, suzbijanju sive ekonomije i podsticanja privrednog razvoja Republike Srbije.

Takođe, "Srbijatransport" je dostavio Analizu efekata o ekonomskoj i finansijskoj opravdanosti pomenute inicijative.

"Srbijatransport" očekuje podršku ovoj inicijativi legalne privrede koja obavlja delatnost drumskog saobraćaja. 

 

 Kliknite na dokument iznad da biste pogledali i preuzeli tekst inicijative

 

Analizu efekata o ekonomskoj i finansijskoj opravdanosti inicijative možete pogeldati i preuzeti OVDE.

 

 

 

26. maja 2016. je održana X redovna sednica Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd

Na skupštini su sve odluke donete jednoglasno. Usvojeni su izveštaji o poslovanju, finansijski izveštaji i sve potrebne odluke u skladu sa zakonom.

Rad u predhodnom periodu je ocenjen kao izuzetno dobar i u interesu transportne privrede Srbije. Iskazan je stav o izuzetno kvalitetnom timskom radu uz efikasnu saradnju i veliko poverenje. Zauzet je stav da je potrebna sinergija predstavnika prevoznika u smislu ostvarivanja ciljeva privrede. „Srbijatransport“ je prepoznat kao lider u promociji stavova privrede i ima potpunu podršku za svoje delovanje i budući rad.

-     Za  Predsednika skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ jednoglasno je izabrana i imenovana Svetlana Bjeličić dipl.pravnik
suvlasnik Saobraćajnog preduzeća „Raketa AB“ Bajina Bašta.

-   Izabrani su članovi Odbora direktora Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ a.d. Beograd na period od 4 godine u sastavu:

1.   Goran Aleksić, master ing. saobraćaja  „Srbijatransport“ a.d. Beograd - izvršni direktor

2.   Aleksandar Petronijević, dipl.ing. saobraćaja„Autoprevoz“ Čačak - neizvršni direktor

3.   Dragan Stefanović, dipl.ing. saobraćaja SP „Lasta“ a.d. Beograd- neizvršni direktor

4.   Svetlana Bjeličić, dipl. pravnik  „Raketa AB“ Bajina Bašta - neizvršni direktor

5.   Goran Prijović, dipl.ing. saobraćaja „STUP Vršac“ Vršac - neizvršni direktor

6.   Duško Đurović, dipl.ing. mašinstva „Bečejprevoz“ Bečej- neizvršni direktor

7.   Vera Milojević, dipl.ing. saobraćaja  SP „Niš-ekspres“ a.d. Niš - neizvršni direktor

8.   Slavoljub Đorđević, dipl.ing. saobraćaja „ARRIVA Litas“ Požarevac- neizvršni direktor

9.   Dragan Rajić, dipl.ing. saobraćaja  „Bortravel“ Bor - neizvršni direktor

10. Milan Vasović, dipl.ing. saobraćaja JP „Suboticatrans“ Subotica - neizvršni direktor

11. Ivan Vuković dipl.ing. saobraćaja „Lastra“ Lazarevac - nezavisni direktor

 

-       Na prvoj sednici Odbora direktora  :

  1. Aleksandar Petronijević dipl.ćaja je izabran i imenovan za
    Predsednika Odbora direktora 
    Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“
  2. Goran Aleksić master ing. saobraćaja je imenovan za
    Generalnog direktora 
    Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransporta“

  

 

 

 Usled jednostranog zatvaranja svih graničnih prelaza od strane Republike Hrvatske, srpska privreda i prevoznici su pretrpeli ogromne štete. Radi sagledavanja ukupne štete i eventualnog podnošenja zahteva za nadoknadu iste pozivamo vas da nam dostavite sledeću dokumentaciju:

1. Rešenje o upisu u privredni registar

2. Pregled izgubljenih autodana u vreme kada je granica bila zatvorena

3. Fotokopije saobraćajnih dozvola za vozila koja su učestvovala u saobraćaju u vreme blokade granice

Ambasada Republike Srbije u Berlinu - Ekonomsko odeljenje pripremilo je informaciju o Zakonu o minimalnoj zaradi u SR Nemačkoj -primena na oblast prekograničnog drumskog transporta.

Flag of Germany.svg

Detalje vezane za navedeni zakon možete pogledati OVDE.

Prijava - Obrazac br.033037 "(Plan angažovanja radnika za obavljanje isključivo mobilne delatnosti - prevoz putnika i tereta“ ) se podnosi Upravi carina SR Nemačke kao organu nadležnom za kontrolu i nadzor.

Obrazac se podnosi na nemačkom jeziku i možete ga preuzeti OVDE

Primer popunjene Prijave - Obrasca br.033037 možete pogledati OVDE.

.

 

Potkategorije