Srbijatransport

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner - kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Srbijatransport

Putnički saobraćaj

Srbijatransport je kao reprezentativno udruženje drumskog putničkog saobraćaja predstavnik privrede u borbi za uređenje poslovnog ambijenta. Srbijatransport je inicijator i nosilac borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije uz uspostavljanje konkurentnosti i pravne sigurnosti za privredu. Prevoz putnika u javnom drumskom saobraćaju: Gradski i prigradski saobraćaj, unutrašnji međumesni saobraćaj, međunarodni linijski prevoz putnika , vanlinijski prevoz putnika, ugovoreni prevoz i poseban prevoz putnika.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Putnički saobraćaj

Teretni saobraćaj

SRBIJATRANSPORT ima stručni tim za Logistiku čija je glavna oblast poslovanja organizacija transporta tereta  u medjunarodnom i unutrašnjem saobraćaju . Trudimo se da opravdamo našu poslovnu devizu „ Logistika u interesu privrede „ Odlike našeg poslovanja na kojima insistiramo su preciznost, brzina, povoljne cene.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Teretni saobraćaj

Redovna sednica Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja "Srbijatransport" a.d. Beograd, održaće se u četvrtak, 26. maja 2016. godine u 12 časova u prostorijama Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja "Srbijatransport" a.d. Beograd, ulica Poenkareova 16.

Dokumenti i materijal za sednicu Skupštine, nalaze se u nastavku (kliknite na željenu stavku da bi je preuzeli i pogledali):

Poziv za sednicu Skupštine akcionara

Datum akcionara

Punomoćje za zastupanje na sednici Skupštine akcionara

Zapisnik sa prethodne - IX sednice Skupštine akcionara od 5. maja 2015. godine

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu

Predlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015. godinu

Bilans stanja na dan 31.12.2015. godine

Bilans uspeha za period od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

Izveštaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

Izveštaj o promenama na kapitalu za period od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

Napomene uz Finansijski izveštaj za 2015. godinu

Predlog Odluke o usvajanju završnog računa za 2015. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2015. godinu

Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja FI nezavisnog revizora za 2015. godinu

Predlog Odluke o raspodeli razultata za 2015. godinu

Predlog Odluke o izboru direktora u Odboru direktora

Predlog Odluke za izbor predsednika Skupštine akcionara