Srbijatransport

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner - kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Srbijatransport

Putnički saobraćaj

Srbijatransport je kao reprezentativno udruženje drumskog putničkog saobraćaja predstavnik privrede u borbi za uređenje poslovnog ambijenta. Srbijatransport je inicijator i nosilac borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije uz uspostavljanje konkurentnosti i pravne sigurnosti za privredu. Prevoz putnika u javnom drumskom saobraćaju: Gradski i prigradski saobraćaj, unutrašnji međumesni saobraćaj, međunarodni linijski prevoz putnika , vanlinijski prevoz putnika, ugovoreni prevoz i poseban prevoz putnika.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Putnički saobraćaj

Teretni saobraćaj

SRBIJATRANSPORT ima stručni tim za Logistiku čija je glavna oblast poslovanja organizacija transporta tereta  u medjunarodnom i unutrašnjem saobraćaju . Trudimo se da opravdamo našu poslovnu devizu „ Logistika u interesu privrede „ Odlike našeg poslovanja na kojima insistiramo su preciznost, brzina, povoljne cene.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Teretni saobraćaj

Na Izvršnom odboru i Poslovnom odboru za drumski saobraćaj održanim u utorak 15.05.2012 godine u prostorijama Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ u Beogradu, ul Poenkareova 16. zauzet je jednoglasan stav da su problemi u drumskom saobraćaju ogromni i da su privredni subjekti u izuzetno teškoj situaciji.

Već duži period na sastancima Privredne Komore Srbije, Poslovnog udruženja dumskog saobraćaja „Srbijatransport“ i Poslovnog udruženja „Panontransport“ isticani su problemi i predlozi rešenja problema sive ekonomije, nezakonitog rada i selektivne primene zakona a u cilju uređenja poslovnog ambijenta u kome deluju prevoznici drumskog putničkog saobraćaja.

Donet je zaključak da se uputiti inicijativa predstavnicima parlamentarnih stranaka i Vladi Republike Srbije da pri formiranju ministarstava ima u vidu komplementarnost delatnosti i da se formira ministarstvo sa jasnim organizacionim delom, koji mora imati naziv Transport u nazivu ministarstva.

Smatramo da je primer organizacije ministarstva u Nemačkoj (Ministarstvo transporta, građevine i urbanog razvoja) potrebno primeniti u Republici Srbiji.

Transportu je neophodno dati veći značaj, kao privrednoj grani koja ima izuzetno veliki uticaj na razvoj privrede i povezivanju sa drugim tržištima

Izvršnog odborai Poslovnog odbora za drumski prutnički saobraćaj održan u utorak 15.05.2012 godine u prostorijama Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ u Beogradu, ul Poenkareova 16. Doneti su sledeći zaključci koji će se uputiti Grupaciji za drumski putnički saobraćaj Privredne Komore Srbije.

Već duži period na sastancima Privredne Komore Srbije, Poslovnog udruženja „Srbijatransport“ i Poslovnog udruženja „Panontransport“ isticani su problemi i predlozi rešenja problema sive ekonomije, nezakonitog rada u cilju uređenja poslovnog ambijenta u kome deluju prevoznici drumskog putničkog saobraćaja.

 1. Formirati radnu delegaciju sa ciljem da zakažu i održe sastanke sa predstavnicima parlamentrarnih stranaka, novim resornim ministrom i predstavnicima nove vlade a u smislu upoznavanja sa problemima u drumskom saobraćaju i obrazloženja načina rešavanja, Predlog je da radna delegacija bude u sledećem sastavu :

 • Dušan Mladenović, sekretar odbora za saobraćaj i telekomunikacije PKS,

 • Goran Aleksić generalni direktor Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd,

 • Mirko Vučinić direktor Poslovnog udruženja drumskog transporta „Panontransport“ NoviSad,

 • Velibor Sovrović, generalni direktor SP „Lasta“ a.d Beograd

 • Ljiljana Stojanović generalni direktor STUP Vršac

 1. Uputiti inicijativu predstavnicima parlamentarnih stranaka i Vladi Republike Srbije da pri formiranju ministarstava ima u vidu komplementarnost delatnosti i da se formira ministarstvo sa jasnim organizacionim delom i koji mora imati naziv Transport u nazivu ministarstva. Smatramo da je primer organizacije ministarstva u Nemačkoj (Ministarstvo transporta, građevine i urbanog razvoja) potrebno primeniti u Srbiji.

 2. Da Vlada Republike Srbije formiraSavet za transport u kome bi bili uključeni prestavnici privrede preko PKS i Udruženja, agencija i drugih ministarstava (MUP, Poreska uprava...). Savet bi obavljao poslove definisanja platforme za međunarodno delovanje, pripema za mešovite komisije, usklađivanja rada inspekcijskog nadzora, definisanje mesta i uloge infrastrukture u transportnom sistemu...

 1. Inicijativa Vladi Republike Srbijeda hitno nastavi izradu Novog Zakona u drumskom saobraćaju u koji bi bili uključeni predstavnici privrede odnosno prestavnici Privredne Komore Srbije i poslovnih udruženja drumskog saobraćaja a u skladu sa primedbama i zahtevima privreda i korekcije postojećeg predloga teksta Zakona o drumskom saobraćaju. Probleme koje mora rešiti novi zakon:

 • Zakonom predvideti formiranje stručnog tela za koordinaciju i unapređenje drumskog transporta koji bi se sastajao bar jedan put mesečno i usaglašavao probleme, definisao straratgije i principe, ali svakako, značajno poboljšao komunikaciju između privrede i institucija, uz značajnu ulogu u eliminisanju sive ekonomije i stvaranju regularnog privrednog i poslovnog ambijenta u drumskom saobraćaju.

 • Novim Zakonom neophodno iznaći pravni okvir za sankcionisanje nezakonitog i nelegalanog rada fizičkih lica i neregistrovanih subjekata koji obavljaju drumski putnički saobraćaj.

 • Javnim prevozom u drumskom putničkom saobraćaju mogu se baviti isključivo privredni subjekti kao pravna lica koja imaju licencu.

 • Javni prevoz putnika u međumesnom linijskom i vanlinijskom saobraćaju u Srbiji može se obavljati isključivo autobusima. Zabraniti javni prevoz putnika kombi vozilima u međumesnom saobraćaju kao što je to definisano u međunarodnom saobraćaju.

 • Zahtevati davaženje dozvole za obavljanje međumesnog prevoza važi 5 godina i da se linije u međumesnom saobraćaju registruju na 5 godina, a da se usaglašavanje novih redova vožnje obavlja svake godine po redovnoj proceduri, kako bi se omogućio nesmetan pristup tržištu.

 • Propisati obavezno uvođenje licenciza privredne subjekte drumskog saobraćaja i za saobraćajne inženjere, uz obavezu firmi koje se bave javnim prevozom da imaju odgovarajuće stručne kadrove za poslovanje i minimalno 1(jednog) zaposlenog vozača odgovarajuće kategorije po svakom registrovanom vozilu

 1. Hitno se mora otpočeti sa izradom novih opštih uslova za naredni registracioni period koji moraju biti doneti zajedno sa daljinarom kako bi primena daljinara bila moguća. Nosilac izrade novih Opštih uslova prevoza u međumesnom drumskom prevozu putnika treba da bude Komisija za usaglašavanje redova vožnje, proširena sa predstavnicimaprevoznika. Zaključak je da se novi registracioni period može obavljati isključivo sa definisanim daljinarom i zauzimanje stava Ministarstva i privrednika da se neće vršiti novo usaglašavanje redova vožnji bez daljinara.

 2. Kooperativne linije sada isključivo služe za prodaju linija i onemogućiti uvođenje kooperanata na stare redove vožnje. Prenos linija na drugog prevoznika regulisati na jedinstven i transparentan način uz jasno precizirane uslove. Neophodno je definisati proceduru prilikom raskida ugovora između dva kooperanta (razdruživanje kooperanata) u smislu podele prava na istom redu vožnje.

 3. Definisati da svakodnevna putovanja na osnovu mesečnih karata na međumesnim relacijama, imaju status svakodnevnih - komunalnih delatnosti (sa obračunom PDV od 8%)u skladu sa zakonom o komunalnim delatnostima. U Zakonu o prevozu putnika u drumskom saobraćaju definisati „prigradski prevoz“ –„ između dva ili više naseljenih mesta iz teritorije opštine, odnosno grada kao i prevoz između dve ili više opština na međumesnim linijama na osnovu mesečne karte kao izraza potrebe za dnevnim migracijama i prevoz na teritoriji lokalne samouprave koja nije organizovala prevoz kao komunalnu delatnost“.

 4. Apel VladiRepublike Srbije, radi uštede sredstava iz budžeta, da preporuči ili da obaveže korisnike budžetskih sredstava (javna preduzeća, vojska, škole, policija...) da se nadoknada za putne troškove za zaposlene ne isplaćuje gotovinski, već da se putni troškovi nadoknađuju plaćanjem mesečnih karata prevoznicima u javnom prevozu. Ovakvim poslovanjem se vrši dodatni povraćaj PDV-a u buđet Republike Srbije. Razmotriti mogućnost jedinstvenog dodatnog popusta prevoznika prema budžetskim korisnicima prevoza.

 5. Formirati jedinstveni centralni registar: prevoznika, autobuskih stanica, stajališta, vozila i licenciranih stručnih lica u privrednim subjektima.

 6. Rad inspekcijskih organaje potrebno podići na viši nivo, obezbediti da se zakonski propisi primenjuju u potpunosti.

 • Rad inspekcijskih organa je neophodno objediniti u delovanju, republičke i lokalne inspekcije, posebno kad je drumski saobraćaj u pitanju. Potrebno je da se obezbedi model efikasnije subordinacije i veća operativnosti rada inspekcijskih organa i njihovo sinhronizovano delovanje u skladu sa zakonom. Svi inspektori na lokalnom nivou koji ispunjavaju uslove republičkih saobraćajnih inspektora (stručnu spremu, radno iskustvo, ...) imaju ista prava i ovlašćenja.

 • Insistirati da na podnete prijavei inicijative nadležni državni organi odgovore u zakonskom roku shodno Zakonu o državnoj upravi. Podnešene prijave, zahteve i inicijative sa odgovorima obavezno objavljivati na sajtu nadležnog Ministarstva.

 • Zahtevati obavezno reagovanje od strane nadležnih inspekcijskih organa na javno reklamiranje nelegalnog prevoza (internet,plakati, flajeri...) i takva dokumentacija mora biti osnov za postupanje inspekcijskih organa.

 • Na graničnim prelazima vozila koja imaju više od 5 sedišta evidentirati na poseban način svaki prelazak državne granice, broj preveženih putnika i identifikovati ih. Uključiti granične službe tj. podatke iz graničnih kompjuterskih sistema u kontroli nelegalnog linijskog međunarodnog prevoza putnika, po prijavama zainteresovanih-oštećenih prevoznika i graničnim evidencijama dati novu pravnu snagu.

 1. U saradnji sa poreskom upravom i predstavnicima Ministarstva finansija urediti kontrolufinansijskih tokova, evidenciju prihoda, evidenciju karata i tokova dokumentacije. Kvalitetnija kontrola rada i finansijskog poslovanja privrednih subjekata drumskog saobraćaja je neophodna kako bi se eliminisale zloupotrebe u poslovanju i utaja poreza.

 2. Potrebno je definisati modele i minimalne uslove regulisanja odvijanja gradskog, prigradskog i auto taxi prevoza na lokalnim nivoima u Srbiji po jedinstvenim principima i kriterijumima. Potrebno je da se angažuju stručne saobraćajne institucije i izvrši analizu organizovanja prevoza i bezbednosti putnika u saobraćaju na nivou lokalnih zajednica u Republici Srbiji. Neophodno je ujediniti pravne okvire i predložiti minimalne uslove i mere za uređenje sistema javnog saobraćaja za sve opštine i gradove u Srbiji.

   

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ Beograd

Beograd 15.05.2012.god

   

Preuzmite pdf

Potkategorije