Srbijatransport

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner - kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Srbijatransport

Putnički saobraćaj

Srbijatransport je kao reprezentativno udruženje drumskog putničkog saobraćaja predstavnik privrede u borbi za uređenje poslovnog ambijenta. Srbijatransport je inicijator i nosilac borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije uz uspostavljanje konkurentnosti i pravne sigurnosti za privredu. Prevoz putnika u javnom drumskom saobraćaju: Gradski i prigradski saobraćaj, unutrašnji međumesni saobraćaj, međunarodni linijski prevoz putnika , vanlinijski prevoz putnika, ugovoreni prevoz i poseban prevoz putnika.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Putnički saobraćaj

Teretni saobraćaj

SRBIJATRANSPORT ima stručni tim za Logistiku čija je glavna oblast poslovanja organizacija transporta tereta  u medjunarodnom i unutrašnjem saobraćaju . Trudimo se da opravdamo našu poslovnu devizu „ Logistika u interesu privrede „ Odlike našeg poslovanja na kojima insistiramo su preciznost, brzina, povoljne cene.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Teretni saobraćaj
Javna rasprava Nacrta Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima je u toku i traje do 31.12.2022.godine.

KORIGOVATI USLOVE ZA PRISTUP PROFESIJI PROFESIONALNOG VOZAČA

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

Beograd. 16.12.2022.godine

 

Podneli smo Inicijativu za izmene člana 180. i člana 181. Nacrta Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koji se nalazi u javnoj raspravi. Predložili smo:

Pristup profesiji vozače autobusa je potrebno korigovati starosni uslov za obuku i polaganje za kategoriju, na 18 godina za kat. D1, na 21 godinu za kat. D, uz uslov posedovanja samo B kategorije i izbaciti iz zakona uslovljavanja obaveze posedovanja C kategorije a time i uslov perioda od najmanje 2 godine. Ovakvo rešenje korekcije starosne granice bi podstaklo dualno obrazovanje u srednjim stručnim školama, koje podržavaju autobuski prevoznici. Pristup profesiji vozače teretnog vozila je potrebno korigovati starosni uslov za obuku i polaganje za kategoriju, na 18 godina za kat. C i CE uz uslov posedovanja samo B kategorije. Nakon snižavanja starosne granice za C, CE i D1 kategoriju neophodno je podzakonskim aktima urediti sistem edukacije.

Kao obrazloženje, primer i uzor za primenu rešenja dostavili smo zakonsku regulativu koja reguliše ovu oblast u Saveznoj Republici Nemačkoj

Ovaj problem nedostatka profesionalnih vozača se kumulira godinama. Ne prihvatanje ovakvog predloga nameće predlagaču veliku odgovornost za posledice i probleme privrede (proizvodne, izvozne, trgovačke, transportne,...) i društva (zaposlenih, đaka, građana,...) u narednom periodu u Republici Srbiji.

Očekujemo da ovakva inicijativa bude prihvaćena u celosti.

Ukazali smo na nedostatak kvalifikovanih -stručnh kadrova  u privredi i višegodišnji raskorak između ponude i potražnje na tržištu radne snage. Da bi se prevazišao ovaj probelem potrebno je reformisati sistem obrazovanja i otvoriti mogućnosti za nove modalitete osposobljavanja za rad. Prioritet reforme obrazovanja jeste usmeravanje obrazovanja u pravcu pružanja boljih odgovora za tržište rada.

Kroz socijalni dijalog potrebno je formulisati jasne politike prevozilaženja očiglednog problema i usaglasiti koje veštine i kompetencije treba razvijati kod učenika. Potrebno je izraditi kvalitetan zakonski okvir uz učešće svih zainteresovanih strana i obezbediti više sredstava za utvrđene obrazovne programe, kao i veću spregu između učenika, nastavnika i poslodavaca.

Posebno smo ukazali ne veliki problem nedostatka kvalifikovanih kadrova u drumskom transportu, nedovoljan broj kadrova koji izlazi iz srednješkolskog obrazovanja, veoma skupa prekvalifikacija i pristup profesiji. Ukazali smo na neophodnost uvođenja saobraćajnog vaspitanja u osnovne škole i podržali smo celoživotno učenje i stalnu edukaciju zaposlenih u transportu.

Pogledajete fotografije u GALERIJI.

Potkategorije