Srbijatransport

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner - kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Srbijatransport

Putnički saobraćaj

Srbijatransport je kao reprezentativno udruženje drumskog putničkog saobraćaja predstavnik privrede u borbi za uređenje poslovnog ambijenta. Srbijatransport je inicijator i nosilac borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije uz uspostavljanje konkurentnosti i pravne sigurnosti za privredu. Prevoz putnika u javnom drumskom saobraćaju: Gradski i prigradski saobraćaj, unutrašnji međumesni saobraćaj, međunarodni linijski prevoz putnika , vanlinijski prevoz putnika, ugovoreni prevoz i poseban prevoz putnika.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Putnički saobraćaj

Teretni saobraćaj

SRBIJATRANSPORT ima stručni tim za Logistiku čija je glavna oblast poslovanja organizacija transporta tereta  u medjunarodnom i unutrašnjem saobraćaju . Trudimo se da opravdamo našu poslovnu devizu „ Logistika u interesu privrede „ Odlike našeg poslovanja na kojima insistiramo su preciznost, brzina, povoljne cene.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Teretni saobraćaj

Redovna sednica Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja "Srbijatransport" a.d. Beograd, održaće se u četvrtak, 1. juna 2017 godine u 13 časova u prostorijama firme DEWACO d.o.o., Industrijska zona b.b., Krnješevci

Dokumenti i materijal za sednicu Skupštine, nalaze se u nastavku (kliknite na željenu stavku da bi je preuzeli ili pogledali):

Poziv za Skupštinu

Punomoćje za zastupanje na Skupštini akcionara 2017 godina

Godišnji izveštaj o radu za 2016 godinu

Izveštaj nezavisnog revizora Srbijatransport a.d. 2016.

 

 

Preuzmite tako što ćete kliknuti na dokument

 

 

 

 

 

Redovna sednica Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja "Srbijatransport" a.d. Beograd, održaće se u četvrtak, 26. maja 2016. godine u 12 časova u prostorijama Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja "Srbijatransport" a.d. Beograd, ulica Poenkareova 16.

Dokumenti i materijal za sednicu Skupštine, nalaze se u nastavku (kliknite na željenu stavku da bi je preuzeli i pogledali):

Poziv za sednicu Skupštine akcionara

Datum akcionara

Punomoćje za zastupanje na sednici Skupštine akcionara

Zapisnik sa prethodne - IX sednice Skupštine akcionara od 5. maja 2015. godine

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu

Predlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015. godinu

Bilans stanja na dan 31.12.2015. godine

Bilans uspeha za period od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

Izveštaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

Izveštaj o promenama na kapitalu za period od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

Napomene uz Finansijski izveštaj za 2015. godinu

Predlog Odluke o usvajanju završnog računa za 2015. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2015. godinu

Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja FI nezavisnog revizora za 2015. godinu

Predlog Odluke o raspodeli razultata za 2015. godinu

Predlog Odluke o izboru direktora u Odboru direktora

Predlog Odluke za izbor predsednika Skupštine akcionara

 

 

Ovde možete preuzeti detaljni Godišnji izveštaj Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja " Srbijatransport" AD Beograd za 2014 godinu

Preuzmi dokument

Ovde možete preuzeti detaljan prikaz Bilansa uspeha za period od 1.01.2014 do 31.12.2014 godine

Preuzmi dokument

Ovde možete preuzeti detaljan prikaz bilansa stanja Poslovnog udruženja drumskog saobraća "Srbijatransport" AD Beograd na dan 31.12.2014 godine

Preuzmi dokument

Ovde možete preuzeti blanko obrazac za punomoćje za zastupanje na Skupštini akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja " Srbijatransport" AD Beograd koja se održava 05.06.2015 godine

Preuzmi dokument

Poziv za Skupštinu akcionara 05.06.2015

Ovde možete preuzeti  detaljan dnevni red skupštine i ostale detalje vezano za održavanje Skupštine akcionara

Preuzmi dokument