Srbijatransport

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner - kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Srbijatransport

Putnički saobraćaj

Srbijatransport je kao reprezentativno udruženje drumskog putničkog saobraćaja predstavnik privrede u borbi za uređenje poslovnog ambijenta. Srbijatransport je inicijator i nosilac borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije uz uspostavljanje konkurentnosti i pravne sigurnosti za privredu. Prevoz putnika u javnom drumskom saobraćaju: Gradski i prigradski saobraćaj, unutrašnji međumesni saobraćaj, međunarodni linijski prevoz putnika , vanlinijski prevoz putnika, ugovoreni prevoz i poseban prevoz putnika.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Putnički saobraćaj

Teretni saobraćaj

SRBIJATRANSPORT ima stručni tim za Logistiku čija je glavna oblast poslovanja organizacija transporta tereta  u medjunarodnom i unutrašnjem saobraćaju . Trudimo se da opravdamo našu poslovnu devizu „ Logistika u interesu privrede „ Odlike našeg poslovanja na kojima insistiramo su preciznost, brzina, povoljne cene.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Teretni saobraćaj

 

 

КВАЛИТЕТ ЈЕ НАШ ПРИОРИТЕТ

 

Пословно удружење друмског саобраћаја „Србијатранспорт“, је најстарије и најреспектабилније удружење транспортне привреде Србије. Основано је 5. децембра 1951. године и послује као добровољно и самостално удружење привредника у друмском саобраћају.

СРБИЈАТРАНСПОРТ је репрезентативно и референтно удружење друмског саобраћаја, које са својим чланицама усаглашава стандарде квалитета транспортне услуге и стратегије саобраћајног система Републике Србије. Стратешки је и референтни партнер ресорног Министарства за послове транспорта, Агенције за безбедност саобраћаја, Дирекције за железницу, научних институција, Уније послодаваца Србије и пословних удружења.

Своје деловање заснива на сталној сарадњи са превозницима, усклађивањем интереса предузећа која легално обављају делатност превоза у друмском саобраћају, корисника услуга превоза и институција, у оквиру законске регулативе. Деловање је усмерено у циљу унапређења пословања, унапређење и уређења пословног амбијента и подстицања конкурентности што представља општи друштвени интерес. Водимо континуирану борбу за развој сектора транспорта и подстичемо активности надлежних институција против сиве економије, нелојалне конкуренције, монопола и корупције.

Транспорт спаја људе и простор и приближава робу крајњим корисницима

 

Замислите свет без путева и кретања. Али колико год ми друмски превоз и кретање узимамо здраво за готово као свакодневну и рутинску активност, потребан је огроман глобални напор да се обезбеди квалитетан и безбедан друмски транспорт у интересу корисника услуга.

Транспорт је најважнија привредна делатност сваког друштва, као носилац и интегративни фактор свих активности привреде и друштва. Транспорт је неопходно интегрисано развијати у континуитету те је и неопходан већи значај институција и Владе Републике Србије према овој делатности.

 

Ми чинимо све што можемо да заштитимо и унапредимо развој друмског транспорта.

 

Транспорт је једна од основних компоненти јаких економија, индустрије и друштава. Путеви спајају људе а кроз историју, земље са јаким друмским саобраћајем развијају се много брже.

Друмски транспорт повезују људе и привреду са светским тржиштима и свим другим врстама превоза, што доприноси развоју привреде, трговине, запошљавање, туризам, праведнију расподелу богатства и унапређења конкурентности.

Транспорт вам омогућава да купујете производе са тржишта других земаља или других континената и да производи стигну до вас за само неколико дана.

Дакле, све што отежава пословање друмског транспорта јесте проблем за све нас. И све што помаже развоју и квалитету друмског транспорта има користи за све.

Зато је потребно развијати транспортну инфраструктуру, али и предузети све активности које помажу да се развија делатност превоза путника и ствари у друмском саобраћају.

Данашњи камиони, аутобуси, пратећи сервис и такси возила су безбеднији, ефикаснији, чистији, тиши и са вишим еколошким стандардима него икада раније. Користи се најбоља доступна технологија да би се свет кретао и да свима помогне да уживају у бољем сутра.


Квалитетна решења у српском транспорту морају да развијају услугу у општем интересу

 

Србијатранспорт   има   значајан   утицај   на   уређење   и   реализацију    транспортне  делатности. Србијатранспорт предузима све да се развијаја и унапређује знање, спроводимо едукације и пружамо консултантске услуге. Окупљамо превознике, операторе, удружења, произвођаче возила и аутоделова, као и заинтересоване привреднике који послују у Србији и дајемо свој допринос креирању стратегије развоја и унапређивања опште мобилности путника и робе.

Ми подстичемо, промовишемо и развијамо најбоље стандарде из праксе, истражујемо трендове, искуства превозника, агенција, оператера, транспортних компанија и институција.

Наше публикације, информатори, извештаји, анализе, иницијативе и ставови су доступни за чланове удружења а у интересу су унапређења саобраћајног система Србије.

У оквиру Пословодних одбора, стручних комисија и радних тела, стручне службе креирају унутар сваког сектора друмског саобраћаја, као и са другим видовима транспорта и са корисницима услуга превоза, као регулатор квалитетних односа заинтересованих страна.

Разни скупови, семинари, догађаји и радионице Србијатранспорт организује широм Србије. Србијатранспорт активно учествује у великим међународним конгресима глобалног транспорта и изложбама.

Ми развијамо стратегија удруженог стручног заступања интереса транспортне привреде, лобирање код регулаторних тела и креирања кампања унапређења пословања, квалитетнијег и безбеднијег превоза, конкурентног и ефикаснијег транспорта.

Наше активности заступања и лобирања усмерене су на креирању позитивних промене у четири кључне области које значајно утичу на саобраћај: развоја друштвене заједнице и подизања квалитета услуга, развој економије и одрживог пословања, безбедност саобраћаја и заштите животне средине.

 

Ми смо на услузи нашим члановима и верни представници легалне привреде

 

Ми се укључујемо у сваком сегменту пословања делатности превоза путника у друмском саобраћају а у сарадњи са привредом креирамо и предлажемо решавање постојећих проблема и дефинишемо будућа решења развоја саобраћаја и друштва.

 

Унапређивање пословања и заштита интереса легалне привреде

 

Уједињена транспортна привреда може организованим приступом тржишту уз концентрацију утицаја на кориснике услуга, обезбедити значајанију позицију, повећање прихода и друге предности уз рационализацију пословања. Увођење јединствена информациона платформа и регистра друмског саобраћаја су пример уједињене снаге превозника и важно средство за елиминисање сиве економије и нелојалне конкуренције уз заштиту транспортног тржишта Србије и превозника који легално обављају своју делатност.

 

Придружите се раду нашег Едукативно Консултативном Центру за Саобраћај

 

Едукујте се и учите од најбољих српских и европских лидера у квалитету услуга и иновацијама, у алтернативним системима погона, електрична возила, бољим возачима, примени нових технологија, удружених понуда превоза, превоз као концепат сервиса, да би сте били спремни за будуће изазове и унапредите ваше пословање. Пратећи нову законску регулативу припремамо и оспособљавамо се за основну и периодичну обуку возача за сертификате Стручне Професионалне Компетенције и КОД95.

 

 

АУТОБУСКИ ПРЕВОЗ

 

Аутобуси су најважнији облик урбаног и руралног превоз путника широм света.

Повећање и миграције становништва, измена потреба и праваца дневне мобилности и већи значај питањима заштите животне средине мењају организацију јавног превоза путника.

Без обзира да ли у кратким или дугим дистанцама, аутобуси су један од најсигурнијих, еколошко превозно средство, највише прихваћен, приступачан и системски најуређенија превозна услуга.

 

Аутобуси су носиоци одрживе мобилности већ више од једног века

Превоз аутобусима на дугим и кратким растојањима

 

Аутобус је најчешће коришћено превозно средство превоза људи на кратким и средњим удаљеностима, у градовима, као и у већини руралних подручја. Они такође имају кључну улогу у повезивању различитих видова градског транзита других видова саобраћаја. У циљу развоја квалитетног, економски одрживог и ефикасног саобраћајног система у Србији, у оквиру Србијатранспорта формирана је Експертска радна група за градско приградски саобраћај.

Туристичке агенције креирају да се људи удобно превозе на великим раздаљинама, а омогућавају кроз туризам путницима да уживају и истражују нова места. Превоз аутобусима су често једини начин превоза за велики део грађана Србије и светске популације.

 

Флексибилан, брз, зелен а и чист

 

Уз минимална улагања, нове путеве - у градовим или широм земље - може бити успостављен превоз аутобусима. Аутобуси су најфлексибилнији, најприступачнији и веома прилагодљив облик превоза путника.

Захтевима смањења загађења животне средине, аутобуси имају најниже загађење угљен диоксидом по путнику, у односу на било који облика моторизованог транспорта.

Аутобуске флоте је потребно стално обнављати - до 10% годишње и аутобуси су водећа превозна средства у примени нових технологија и смањења емисије издувних гасова.

 

Друштвена одговорност

 

Аутобуси играју важну улогу у социјалној кохезији, помажу људима, нарочито оних са ниским стандардом и малим примањима, уз значајну улогу приступа образовању, раду и здравственој заштити.

И они су често једина опција транспорта за људе који немају возачке дозволе (не возе) или не поседују сопствена возила, имају инвалидитет или живе у удаљеним подручјима.

Кључна карика у ланцу мобилности је често аутобус који се користи до крајњег одредишта када се користе авион, воз, трамвај или брод.

 

Интересантне чињенице

 

Аутобуси чине 55% јавног превоза у Европи, преко 45% свих превоза путника у Турској, а 751 милиона путника годишње путовања у САД, а у Србији постиже учешће од преко 80%.

Индустрија аутобуса у Европи запошљава око 8 милиона људи а у Србији је у делатности превоза путника у друмском саобраћају запослено преко 23.000 радника. Више од 21 милиона људи ради директно у аутобуској привреди Кине.

Сваки посао који се реализује у делатности превоза путника аутобусима подстиче још најмање три додатна радна места у партнерским пословним делатностима.

На раздаљинама до 700 километара, аутобуски превоз има најниже трошкове по путнику у односу на било које друге врсте транспорта.

 

 

KAMИОНСКИ ПРЕВОЗ

 

Камиони могу ићи скоро свуда

 

Велики или мали, камиони су најважнији начин превоза робе

 

Скоро све у нашим домовима или канцеларијама је, у једном тренутку своје производње или дистрибуције, били на камиону. Друмски транспорт је неизбежан вид транспорта робе.

Већ цео век, камионски превоз је одиграо веома важну улогу у помагању земљама да се развијају и постају просперитетна, а посебно имају велики утицај у стварању праведније расподеле богатства и радних места између урбаних и руралних подручја.

Њихова флексибилност значи да произвођачи, предузећа и људи могу да послују, живе и раде готово свуда.

 

Интересантне чињенице

 

Данас друмски транспорт превоза робе у Европи обавља, у просеку, више од 80% унутрашњег обима теретног а у Србији је носилац преко 80% укупног превоза ствари.

У модерним економијама, 85% носивости друмског транспорта одвија се на удаљености 150 км или мање. Често је једини избор и за дуже релације за које други облик транспорта не би био реалан. Мање од 1% друмског теретног транспорта се реализује на раздаљинама преко 1.000км.

Друмски транспорт робе директно утиче на доста других послова - 6,5 милиона радника у ЕУ и скоро 9 милиона запослених у САД обавља послове који су посредно везани за делатност транспорта ствари друмском транспортним средствима- камионима и то не рачунајући послове у транспортрној привреди као што су послови производње возила, поправке и сервиса, малопродаје, лизинга, или осигурања, као нити милионе других послова који зависе од камиона за снабдевање и дистрибуцију робе.

 

Србија

 

У Србији је регистровано преко 3.100 привредна субјекта којима је основна делатност : превоз ствари у друмском саобраћају. Регистровано је преко 140.000 теретних возила од којих огроман број возила обавља делатност превоза терета за сопствене потребе. Преко 12.000 возила обавља делатност у међунаром саобраћају. Делатност превоза терета се усклађује са Европским препорукама, стандардима и директивама, а квалитет возних паркова, поуздано финансијско пословање превозника, коришћење модерних информационих система и праћења возила, поузданост и рефернце пословања су предуслов развоја и позиционирања на тржишту.

Поред високог квалитета услуга превозника у међународном саобраћају, Српски превозници имају значајне баријере у пословању, ограничен број дозвола са појединим државама, уз базну квоту ЦЕМТ- а од само 181.

Развој и одрживо пословање превоза терета у друмском саобраћају је предуслов развоја друштва и доброг пословног амбијента за привреду.

 

ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ У СРБИЈИ

 

Низак квалитет железничке инфраструктуре, застарела процедура за доделу траса и одсуство интермодалних терминала представљају велике препреке на железничком транспортном  тржиште и развоју пословања српске привреде.,

 

Према подацима МГСИ, 2021. године железнички систем у Србији су чине пруге у укупној дужини од 3.724,46 километара, од чега су 288,67 километара двоколосечне (7,75% мреже). Укупно 1.272,69 километара пруге (34,17% мреже) је електрифицирано. У 2018. години, железничком мрежом Србије превезено је 12,3 милиона тона робе, што заједно чини више од 3,19 милијарди тонских километара. Међународни превоз чинио је око 80% те количине.

 

Након либерализације тржишта превоза робе у железничком саобраћају у Србији, до кога је дошло 2016. године, Комбиновани превоз је 2016. године постао први приватни превозник. Тржиште је и даље веома концентрисано: Србија карго је 2018. године имао тржишно учешће од преко 90%, а у 2019. његово учешће је било приближно 85%, да би 2021. године било 75,5%

 

 

Слика 1: Удео превоза у 2021. години

 

Друштва као што су Елиxир Гроуп, ЕПС – ТЕНТ, АТМ и НИС су активна у секторима који нису везани за комерцијални превоз и заинтересована су за стицање лиценце за железнички превоз да би обављали ову делатност само за сопствене потребе.

 

За  тржиште превоза робе железницом у Србији требало би  напоменути да је у последњих неколико година на њега у релативно кратком року ушло више превозника, као и да је Европска комисија у том смислу навела да „Србија наставља да остварује добар напредак у погледу отварања железничког тржишта – почетком 2019. на тржишту је пословало пет приватних предузећа за превоз робе, а почетком 2023.године дванаест.

 

На слици 2 је приказан број лиценцираних превозника у жел.саобраћају, уз напомену да превоз обављају само превозници који имају и сертификат о безбедности!

 

Слика 2: Број лиценцираних превозника

 

 

Очекује се да ће нови превозници ући на тржиште након реконструкције и обнове инфраструктуре. ИЖС наводи да будућност тржишта превоза робе у железничком саобраћају лежи у изградњи капацитета за контејнерски превоз (Батајница је једна од жељених локација). ИЖС такође подсећа да поједина друштва већ имају сопствене интермодалне терминале у Руми, Сремској Митровици, Нишу и другим местима. Тиме ће се премостити јаз између друмског и железничког саобраћаја и велики део превоза робе вратити на железницу. Та нова тражња ће, потом, бити под већим конкурентским притиском других видова саобраћаја.

 

Препоруке за развој тржишта превоза робе у железничком саобрачају су следеће:

  • улагање у инфраструктуру: унапређење железничке инфраструктуре представља неопходан предуслов за развој делотворне конкуренције на тржишту превоза робе у железничком саобраћају, те уз неадекватан квалитет инфраструктуре, конкуренција ће увек бити
    ограничена на мање конкуренте у тржишним нишама;
  • додела траса: постојећи систем доделе траса могао би бити модернизован уз применусофтвера за доделу траса који пружа већу флексибилност железничким превозницима;
  • интелигентне оперативне процедуре: нове оперативне процедуре унапредиле би планирање саобраћаја и омогућиле значајне уштеде времена;
  • ценовна либерализација и реформа накнада за коришћење железничке инфраструктуре: постепена ценовна либерализација могла би да повећа конкуренцију на домаћим трасама; наплата приступне накнаде на нивоу стварно остварених трошкова побољшала би алокациону
    ефикасност;
  • праћење тржишта: како би се што брже утврдила постојећа и потенцијална будућа питања везана за конкуренцију, неопходно је да Комисија за заштиту конкуренције и Дирекција за железнице спроводе редовне активности праћења тржишта.

 

Почетком 2023. године десет приватних превозика у железничком саобраћају је формирало Пословодни одбор приватних превозника у оквиру Србијатранспорта.