Srbijatransport

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner - kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Srbijatransport

Putnički saobraćaj

Srbijatransport je kao reprezentativno udruženje drumskog putničkog saobraćaja predstavnik privrede u borbi za uređenje poslovnog ambijenta. Srbijatransport je inicijator i nosilac borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije uz uspostavljanje konkurentnosti i pravne sigurnosti za privredu. Prevoz putnika u javnom drumskom saobraćaju: Gradski i prigradski saobraćaj, unutrašnji međumesni saobraćaj, međunarodni linijski prevoz putnika , vanlinijski prevoz putnika, ugovoreni prevoz i poseban prevoz putnika.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Putnički saobraćaj

Teretni saobraćaj

SRBIJATRANSPORT ima stručni tim za Logistiku čija je glavna oblast poslovanja organizacija transporta tereta  u medjunarodnom i unutrašnjem saobraćaju . Trudimo se da opravdamo našu poslovnu devizu „ Logistika u interesu privrede „ Odlike našeg poslovanja na kojima insistiramo su preciznost, brzina, povoljne cene.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Teretni saobraćaj

Београд 30.08.2023.године

Поново смо иницирали измене решења у Закону о акцизама која су у складу са Директивом ЕУ 2003/96 а која се односи на то да акциза и таксе на евродизел гориво за транспортне сврхе, за легалне лиценциране превознике који комерцијално обављају јавни превоз ствари и путника у друмском саобраћају треба да буду 330евр/1.000литара.

Сматрамо да је усаглашавање законске регулативе Републике Србије од велике важности за конкурентност српске привреде и од велике важности за економски утицај на квалитет живота стандард грађана и корисника услуга. Предлог је креиран у складу са интересима привреде, производних и трговинских система, као и свих корисника услуга јавног транспорта у смислу снижавања логистичких трошкова привреде, уређења пословног амбијента, конкурентности и ефикасности услуга транспорта и мобилности.

Детаљна анализа (АПР подаци 2022.) показује да је оваква иницијатива билансно позитивна за буџет Републике Србије у износу од око 17 милиона евра/годишње,

Поред овога, анализом пословања, уочава се и указујемо на економски неодрживо пословање у сектору јавног транспорта путника. Промет сектора износи: 674.463.853 евра, а Ебитда: 36.128.686 евра, што је само 5,4% и што је апсолутно алармантно. Подаци даље указују да су трошкови бруто зарада у сектору 34,3% од укупног прихода, трошкови енергената су 33,7% од укупног прихода, уз чињеницу да директна издвајања аутобуских превозника према држави износе 35,12% од укупног оствареног годишњег прихода сектора јавног транспорта путника.

У прилогу су  КЉУЧНЕ ПРЕПОРУКЕ АНАЛИЗЕ ЕФЕКАТА УСКЛАДЈИВАЊА АКЦИЗНЕ ПОЛИТИКЕ НА ДИЗЕЛ ГОРИВО У СРБИЈИ СА ПОЛИТИКОМ ЕУ Професора Др Слободана Аћимовића, редовног професора Економског факултета Универзитета у Београду.

за хитно доношење подзаконских аката у складу са решењима које предвиђају измене и допуне Закона о безбедности саобраћаја на путевима који је ступио на снагу 15. 09. 2023. године и молба за укључивање представника друмског транспорта у процесе израде подзаконских аката

Београд 04.10.2023.године

Неопходно је синергијом активности изменити низ подзаконских аката у циљу:

 • примене решења које су предвиђене изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја,
 • унапређења безбедности саобраћаја,
 • квалитета обука професионалних возача,
 • адекватних капацитета за обуку професионалних возача,
 • оптималног искоришћења расположивих стручних ресурса за обуку професионалних возача у друмском транспорту,
 • приступачности центара за обуку и процеса обуке,
 • функционалног и квалитетног процеса обука професионалних возача.

Недостатак професионалних возача је изузетно велики проблем за транспортну привреду и безбедност саобраћаја, али и за кориснике транспортних услуга и том смислу је неопходна финансијска, медијска и системска подршка друмском транспорту и кандидатима за професионалне возаче.

Очекујемо позив за састанак и верујемо да ће нова решења бити у општем интересу унапређења система едукације и безбедности саобраћаја на путевима, продукције довољног броја нових и квалитетно обучених професионалних возача и развоја сектора друмског саобраћаја и привреде Републике Србије.

Послодавци друмског транспорта су кроз своја пословна удружења, у процесу усаглашавања припремили и на заједничком састанку усагласили закључке и предлоге у процесу јавно приватног дијалога и оперативну сарадњу представника привреде са ресорним министарством, као и заједничкој координацији иницијатива и активности према другим министарствима и институцијама, а у циљу унапређења решења и уређења пословног амбијента у сектору друмског транспорта.

Новог Министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Горана Весића, смо обавестили о одржавању састанка а након састанка смо доствили и закључке, којима смо указали на суштинске мере које је неопходно хитно решавати и системске проблеме са предлозима за решење.

Са великим оптимизомом исчекујемо заједничку сарадњу и резултате у интересу развоја сектора друмског транспорта, превозника друмског транспорта, корисника услуга и грађана Србије.

Упутили смо иницијативу за доношење хитних мера за превазилажање проблема које  изазива повећања цена горива. Иницијативу смо упутили Председнику Републике Србије, Председници Владе, Министру финансија, Министру грађевинарства, сабраћаја и инфраструктуре и помоћнику министра задуженом за друмски транспорт.

Цене горива су превисоке а проблеми у пословању веома велики.

У прилогу иницијативе смо навели преглед разних актуелних владиних мера појединих држава за подршку сектору друмског транспорта.

Очекујемо да ће Влада Републике Србије разумети тежак пословни положај превозника, улогу и функционалност друмског транспорта и да ће донети конкретне мере.

Preuzmite priloge:
Download this file (inicijativa.pdf)Иницијатива привреде1629 kB

U skladu sa zaključcima Odbora direktora Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja Srbijatransport, uputili smo dopis Predsedniku Republike Srbije, Aleksandru Vučiću, Predsednici vlade Ani Brnabić, Ministru građevinarstva saobraćaja i infrastrukture  Tomislavu Momiroviću i Pomoćniku ministra za puteve, drumski saobraćaj i bezbednost saobraćaja Milanu Petroviću. u skladu sa zaključcima Odbora direktora.

Preuzmite priloge:
Download this file (dopis-msgi.pdf)Dopis MGSI450 kB

ZAJEDNIČKA INICIJATIVA za rešavanje akutnih problema srpskih prevoznika

-        Poslovng udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport“, Beograd

-        Poslovnog udruženja prevoznika robe u međunarodnom drumskom saobraćaju „Međunarodni transport“, Beograd

-        Udruženja za međunarodni drumski transport putnika i robe „MDT SISTEM“, Kraljevo

-        Privredne komore „Međunarodni transport i logistika“, Beograd

-        Poslovnog udruženja „Vojvođanin“, Novi Sad i Udruženja transportera i logističara „STIL“, Beograd

Inicirali smo formiranje posebnog stručnog tima za sistemsko i operativno rešavanje problema transporta i snabdevanja privrede i građana. Smatramo da je partnerstvo nadležnih instutucija sa privatnim sektorom u ovim uslovima poslovanja neophodno i ključno.

 •   Hitna izmena sistema osposobljavanja profesionalnih vozača;
 •   Predlažemo da se izmeni donja starosna granica za profesionalne vozače u Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima;
 •  Zadržavanja teretnih vozila i srpske robe na graničnim prelazima i unutrašnjim carinarnicama;
 •   Inicijativa za korekcije fiskalne politike prema privredi i smanjenja akciza na evrodizel gorivo za komercijalnu transportnu privredu koja poseduje licencu za obavljanje javnog prevoza u drumskom saobraćaju u smislu usaglašavanja sa direktivm EU broj 2003/96/EZ
 •  Problem zadržavanja iste registarske oznake kod gubitka ili oštećenja registarske tablice
 •   Problemi u oceni tehničke ispravnosti teretnih vozila
 •   Problemi u sprovođenju pojedinih odredbi Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju
Preuzmite priloge:
Download this file (3 Inicijativa UDRUŽENJA 01.11.2021.pdf)Inicijativa1665 kB

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja Srbijatransport ukazuje na važnost inicijative privrede za usaglašavanje iznosa akcize na evrodizel gorivo za legalne prevoznike u drumskom transportu sa EU direktivom. Srbijatransport je 19.08.2021. godine predala, Ministarstvu finansija, uz prethodne konsultacije sa nadležnim Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture „Inicijativu za korekciju fiskalne politike prema privredi i smanjenja akciza za evro dizel gorivo za komercijalnu transportnu privredu koja poseduje licencu za obavljanje javnog prevoza u drumskom saobraćaju u smislu usklađivanja sa Direktivom ER br. 2003/96/E3

Inicijativa se sastoji iz dva segmenta: 1. Obrazloženje same Inicijative za korekciju akcize za javne prevoznike i 2. Prilog, u okviru koga su urađene određene analize koje analitički potkrepljuju predloge date u Inicijativi. Kao stručna podrška tom procesu je priložena ekspertiza Prof. Dr Slobodana Aćimovića (redovnog profesora na grupi predmeta za saobraćaj, infrastrukturu i logistiku Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu) koje je zasnovana na analizi šireg društvenog interesa za usklađivanje akcizine politike Srbije u domenu javnog transporta sa praksom EU.

На крају 2020. године, осврћемо се на годину иза нас и сагледавамо пословање и проблеме транспортне привреде у Србији. Наш сектор је суочен са озбиљним и огромним изазовима, а COVID-19 је изузетно негативно утицао на наше пословање и пословни амбијент као никада до сада. Али, пандемија је такође показала важност друмског саобраћаја и важност људи који су заједно радили на решавању проблема у условима кризе. 

Процењује се да је укупни негативни финансијски утицај на компаније које послују у друмском саобраћају Србије у 2020. години већи од 200 милиона евра. Времена су несумњиво тешка и ови проблеми у пословању су пренети и наставиће се и у 2021. године, али ми смо у томе заједно. Од почетка кризе, чланови Србијатранспорта су постали јачи и ближи, а изграђен је још виши ниво поверења, упркос физичкој раздвојености. 

Србијатранспорт је у марту започела лобирање код Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре, Кризног штаба за отклањање насталих и спречавање могућих штетних последица заразне болести  COVID-19 по привреду и Владе Републике Србије, да сагледају и донесу секторске финансијске и нефинансијске мере подршке послодавцима друмског транспорта, дајући предност директним новчаним субвенцијама, смањењу акцизе на евродизел гориво и одлагању плаћања пореза и доприноса на зараде запослених. Порука је била јасна: ако сектор друмског транспорта жели да опстане и настави да подржава економски и социјални напредак, ове мере су неопходне. 

Напорно смо радили на пружању подршке привреди и примене доношених мера током 2020. године. Гледајући у будућност, наставили смо са темпом заговарања, указујући на неопходне мере за санацију штета у сектору и унапређивање економски одрживог пословног окружења. Примарни циљеви наших напора и предлаганих мера се односе на заштиту и унапређивање конкурентности, спровођење закона, сузбијање сиве економије, дигитализацију институција, смањења такси и намета за легалне превознике, благовремено предузимање мера у циљу решавања проблема недостатка возача, усклађивање приступа професији са ЕУ стандардима и многи други предлози успостављања стандарда, измени закона и прописа.

Уз нашу одговорну сарадњу са институцијама, радимо на подршци примене напредних  технологија у транспорту: дигитализацији, аутоматизацији, имплементацији вештачких интелигенција, нових интелигентних решења, применама нових технологија горива, уређивању комуналне делатности јавног превоза путника, сталној едукацији запослених и друго. Србијатранспорт ће наставити да подржава своје чланове и сектор у овим областима током наредних месеци и година. 

Позитивна страна ове године била је у томе што су људи и институције из прве руке увидели колико им је потребан сектор транспорта путника и робе. Људи цене и верују нашим превозницима и нашим возачима више него икад раније. Јер је друмски транспорт био важна подршка да би људи и роба били у покрету када је свима најпотребније. Србијатранбспорт ће и у 2021. години радити како би осигурао да друмски транспорт настави да има виталну улогу у друштву за грађане и развој привреде. 

Од свих нас у Србијатранспорту, желимо вам здрављесрећне празнике и успешну Нову 2021. пословну годину.

Горан Алексић