Srbijatransport

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner - kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Srbijatransport

Putnički saobraćaj

Srbijatransport je kao reprezentativno udruženje drumskog putničkog saobraćaja predstavnik privrede u borbi za uređenje poslovnog ambijenta. Srbijatransport je inicijator i nosilac borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije uz uspostavljanje konkurentnosti i pravne sigurnosti za privredu. Prevoz putnika u javnom drumskom saobraćaju: Gradski i prigradski saobraćaj, unutrašnji međumesni saobraćaj, međunarodni linijski prevoz putnika , vanlinijski prevoz putnika, ugovoreni prevoz i poseban prevoz putnika.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Putnički saobraćaj

Teretni saobraćaj

SRBIJATRANSPORT ima stručni tim za Logistiku čija je glavna oblast poslovanja organizacija transporta tereta  u medjunarodnom i unutrašnjem saobraćaju . Trudimo se da opravdamo našu poslovnu devizu „ Logistika u interesu privrede „ Odlike našeg poslovanja na kojima insistiramo su preciznost, brzina, povoljne cene.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Teretni saobraćaj

Dokumenta možete preuzeti klikom na sledeće linkove:

Godišnji dokument o objavljenim dokumentima za 2017.

Jedinstvena evidencija akcionara - Centralni registar HOV

Redovna sednica Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport” a.d. Beograd, održaće se u četvrtak, 22. maja 2018. godine u 13 časova u prostorijama Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport” a.d. Beograd, ulica Poenkareova 16.

Dokumenti i materijal za sednicu Skupštine, nalaze se u nastavku (kliknite na željenu stavku da bi je preuzeli i pogledali):

Poziv za sednicu Skupštine akcionara

Zapisnik sa prethodne - XI sednice Skupštine akcionara od 01.06.2017. godine

Punomoćje za zastupanje na sednici Skupštine akcionara

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu

Izjava o neusvajanju finansijskog izveštaja za 2017. godinu

Izjava o neusvajanju izveštaja revizora za 2017. godinu

Izveštaj revizora za 2017. godinu

Odluka o imenovanju članova Odbora direktora

Odluka o raspodeli razultata za 2017. godinu

Spisak akcionara za skupštinu akcionara Srbijatransport AD Beograd se nalazi u prostorijama Srbijatransporta i tu se može, u vremenu od 7h 30 do 15h 30, ostvariti uvid u potpuni spisak akcionara.

Redovna sednica Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja "Srbijatransport" a.d. Beograd, održaće se u četvrtak, 1. juna 2017 godine u 13 časova u prostorijama firme DEWACO d.o.o., Industrijska zona b.b., Krnješevci

Dokumenti i materijal za sednicu Skupštine, nalaze se u nastavku (kliknite na željenu stavku da bi je preuzeli ili pogledali):

Poziv za Skupštinu

Punomoćje za zastupanje na Skupštini akcionara 2017 godina

Godišnji izveštaj o radu za 2016 godinu

Izveštaj nezavisnog revizora Srbijatransport a.d. 2016.

 

 

Preuzmite tako što ćete kliknuti na dokument

 

 

 

 

 

Redovna sednica Skupštine akcionara Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja "Srbijatransport" a.d. Beograd, održaće se u četvrtak, 26. maja 2016. godine u 12 časova u prostorijama Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja "Srbijatransport" a.d. Beograd, ulica Poenkareova 16.

Dokumenti i materijal za sednicu Skupštine, nalaze se u nastavku (kliknite na željenu stavku da bi je preuzeli i pogledali):

Poziv za sednicu Skupštine akcionara

Datum akcionara

Punomoćje za zastupanje na sednici Skupštine akcionara

Zapisnik sa prethodne - IX sednice Skupštine akcionara od 5. maja 2015. godine

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu

Predlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015. godinu

Bilans stanja na dan 31.12.2015. godine

Bilans uspeha za period od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

Izveštaj o ostalom rezultatu za period od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

Izveštaj o tokovima gotovine za period od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

Izveštaj o promenama na kapitalu za period od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

Napomene uz Finansijski izveštaj za 2015. godinu

Predlog Odluke o usvajanju završnog računa za 2015. godinu

Izveštaj nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2015. godinu

Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja FI nezavisnog revizora za 2015. godinu

Predlog Odluke o raspodeli razultata za 2015. godinu

Predlog Odluke o izboru direktora u Odboru direktora

Predlog Odluke za izbor predsednika Skupštine akcionara

 

 

Ovde možete preuzeti detaljni Godišnji izveštaj Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja " Srbijatransport" AD Beograd za 2014 godinu

Preuzmi dokument

Ovde možete preuzeti detaljan prikaz Bilansa uspeha za period od 1.01.2014 do 31.12.2014 godine

Preuzmi dokument