Srbijatransport

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner - kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Srbijatransport

Putnički saobraćaj

Srbijatransport je kao reprezentativno udruženje drumskog putničkog saobraćaja predstavnik privrede u borbi za uređenje poslovnog ambijenta. Srbijatransport je inicijator i nosilac borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije uz uspostavljanje konkurentnosti i pravne sigurnosti za privredu. Prevoz putnika u javnom drumskom saobraćaju: Gradski i prigradski saobraćaj, unutrašnji međumesni saobraćaj, međunarodni linijski prevoz putnika , vanlinijski prevoz putnika, ugovoreni prevoz i poseban prevoz putnika.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Putnički saobraćaj

Teretni saobraćaj

SRBIJATRANSPORT ima stručni tim za Logistiku čija je glavna oblast poslovanja organizacija transporta tereta  u medjunarodnom i unutrašnjem saobraćaju . Trudimo se da opravdamo našu poslovnu devizu „ Logistika u interesu privrede „ Odlike našeg poslovanja na kojima insistiramo su preciznost, brzina, povoljne cene.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Teretni saobraćaj

За успех је потребно образовање

СРБИЈАТРАНСПОРТ даје пуну подршку едукацији и примену нових технологија, да би се Српска транспортна предузећа и запослени разликовали у односу на своју конкуренцију у окружењу.

Потребно је решити и унапредити све већи недостатак стручности и вештина у сектору транспорта и логистике. Многи од оних који су запослени у сектору нису имали неопходну обуку да ефикасно обављају свој посао. Тај посао је препуштен послодавцима, чије време је скупо а методи и компетенције упитни.

Сектор транспорта се суочава са недостатком професионалних возача, стручних запослених радника у радионицама, али организатора пословања, што има директан утицај на обим и квалитет пружање услуга, али и на безбедност саобраћаја. Ово је посебно погоршано растућим захтевима за превозом, новим инвестицијама у производне капацитете, захтевима веб трговине и новим методама испоруке робе.

Сви они који раде у транспортној индустрији треба да имају редовну периодичну обуку. Обука је посебно неопходна за нове раднике, за запослене са највећим ризиком од повреда, запослене са одговорним и најизазовнијим улогама, као и за све оне који нису прошли стручну обуку и нису упознати са најбољим праксама у транспортној индустрији.

Стална едукација, целоживотно учење и спознаја нових решења, примена нових технологија и нових модела студија случаја, као и примера позитивне праксе су од великог значаја за унапређење позиције компаније, унапређење конкурентности и развој сектора транспорта.

СРБИЈАТРАНСПОРТ даје подршку едукативним тимовима, образовним институцијама, лиценцираним системима за едукацију, стручним конференцијама и појединцима који поседују стручну компетенцију у напорима да промовишу добре вредности, стручна знања и неопходне обуке у циљу унапређења транспортног система Србије, безбедности саобраћаја и запослених, развоја конкуретности и квалитета услуга, како би друмски транспорт и логистика постали фактор развоја Србије и унапредили квалите живота грађана.

„Људи чине посао“

Горан Алексић, генерални директор , Пословног удружења друмског саобраћаја Србијатранспорт Београд