Srbijatransport

Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ ima dugogodišnju tradiciju rada i poslovanja. uz stalno favorizovanje struke, znanja i pozitivnih vrednosti. „Srbijatransport“ je uvek bio stabilan i stručan partner - kako vlasti, tako i privrednih subjekata u drumskom saobraćaju i gravitirajućim delatnostima. U tom smislu, Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“ bilo je i jeste institucija koja ima izuzetno značajnu ulogu u privrednoj delatnosti drumskog saobraćaja Republike Srbije.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Srbijatransport

Putnički saobraćaj

Srbijatransport je kao reprezentativno udruženje drumskog putničkog saobraćaja predstavnik privrede u borbi za uređenje poslovnog ambijenta. Srbijatransport je inicijator i nosilac borbe protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije uz uspostavljanje konkurentnosti i pravne sigurnosti za privredu. Prevoz putnika u javnom drumskom saobraćaju: Gradski i prigradski saobraćaj, unutrašnji međumesni saobraćaj, međunarodni linijski prevoz putnika , vanlinijski prevoz putnika, ugovoreni prevoz i poseban prevoz putnika.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Putnički saobraćaj

Teretni saobraćaj

SRBIJATRANSPORT ima stručni tim za Logistiku čija je glavna oblast poslovanja organizacija transporta tereta  u medjunarodnom i unutrašnjem saobraćaju . Trudimo se da opravdamo našu poslovnu devizu „ Logistika u interesu privrede „ Odlike našeg poslovanja na kojima insistiramo su preciznost, brzina, povoljne cene.

KVALITET JE NAŠ PRIORITET

Teretni saobraćaj

Potražnja za kvalifikovanim radnicima u Evropi stalno raste zbog različitih faktora kao što su ekonomski rast, razvoj infrastrukture i starenje radne snage. Istovremeno, Indija ima veliki broj kvalifikovanih i polukvalifikovanih radnika, od kojih mnogi traže zaposlenje u inostranstvu.

 

 1. EVROPSKI NEDOSTATAK RADNIKA

Starenje evropskog stanovništva i promenljiva demografija doprineli su manjku izvršnih radnika u mnogim evropskim zemljama. Nekoliko faktora je pogoršalo ovo pitanje, uključujući starenje radne snage, nedostatak mladih talenata koji ulaze u industriju i migraciju radnika u druge zemlje van Evrope.

 

 1. KVALIFIKOVANA RADNA SNAGA INDIJE

Indija, sa populacijom od preko 1,3 milijarde ljudi, može se pohvaliti raznolikom i dinamičnom radnom snagom. Zemlja je napravila značajan napredak u obrazovanju i stručnoj obuci, proizvodeći mnoge kvalifikovane stručnjake u različitim oblastima. Indijska radna snaga uključuje kvalifikovane radnike u građevinarstvu, transportu, inženjeringu, informacionim tehnologijama, zdravstvu i ugostiteljstvu, što je čini potencijalnim izvorom kvalifikovane radne snage za Evropu.

 

 1. DOSTUPNOST KVALIFIKOVANE RADNE SNAGE

Indija, sa svojom velikom populacijom i raznolikim skupovima veština, značajan je izvor izvršnih radnika za Evropu. Nekoliko faktora doprinosi dostupnosti ove radne snage:

 1. a) Demografija: Indijska demografska dividenda znači da ima mladu i rastuću populaciju sa visokim procentom radno sposobnih pojedinaca. Ovo se prevodi u značajnu radnu snagu, uključujući kvalifikovane i polukvalifikovane radnike, dostupne za zapošljavanje u inostranstvu.
 2. b) Programi stručnog osposobljavanja: Indija je tokom godina ulagala u programe stručnog osposobljavanja kako bi svoju radnu snagu opremila relevantnim veštinama. Ovi programi pokrivaju širok spektar industrija, uključujući građevinarstvo, proizvodnju, saobraćaj, zdravstvo i IT. Kvalifikovani radnici koji izlaze iz ovih programa dobro su pripremljeni za zahteve evropskih tržišta rada.
 3. c) Poznavanje engleskog: Poznavanje engleskog jezika je široko rasprostranjeno u Indiji, što olakšava indijskim radnicima da efikasno komuniciraju na globalizovanom tržištu rada, uključujući Evropu.

 

 1. PREDNOSTI ZAPOŠLJAVANJA INDIJSKIH RADNIKA NA IZVRŠNIM POSLOVIMA
 2. a) Raznolikost veština: Indijski radnici poseduju širok spektar veština i prilagodljivi su različitim industrijama, doprinoseći raznovrsnoj i raznovrsnoj radnoj snazi za evropske poslodavce, donoseći inovacije i efikasnost.
 3. b) Isplativ rad: Troškovi rada u Indiji su generalno niži nego u Evropi. Poslodavci mogu da uštede troškove zapošljavanjem kvalifikovanih indijskih radnika, što im omogućava da ostanu konkurentni.
 4. c) Radna etika: Indijski radnici su poznati po svojoj snažnoj radnoj etici, tačnosti, posvećenosti svom poslu i lojalnosti prema poslodavcima. Ovi kvaliteti su visoko cenjeni na evropskom tržištu rada.
 5. d) Ublažavanje nedostatka radne snage: Evropske industrije koje se suočavaju sa akutnim nedostatkom radne snage, kao što su građevinarstvo i proizvodnja, mogu imati koristi od blagovremenog priliva kvalifikovanih radnika iz Indije.
 6. e) Ekonomski rast: Povećana radna snaga može stimulisati ekonomski rast podržavanjem ključnih industrija, generisanjem poreskih prihoda i doprinosom lokalnim privredama.
 7. f) Inovacije i raznolikost: Raznovrsna radna snaga može doneti sveže perspektive i inovativne ideje, podstičući kulturu inovacija na evropskim radnim mestima.
 8. g) Globalna perspektiva: Zapošljavanje iz Indije uvodi globalnu perspektivu na radno mesto, promovišući međukulturalnu saradnju i razumevanje.
 9. h) Ekonomski rast: Kvalifikovana radna snaga može pomoći u stimulisanju ekonomskog rasta popunjavanjem kritičnih praznina u radnoj snazi i podržavanjem širenja industrije.
 10. i) Bilateralni odnosi: Jačanje ekonomskih veza između Indije i Evrope kroz migraciju radne snage može imati pozitivne diplomatske i ekonomske implikacije za oba regiona.

 

 1. IZAZOVI U ZAPOŠLJAVANJU INDIJSKIH IZVRŠNIH RADNIKA

Iako dostupnost kvalifikovanih radnika iz Indije predstavlja obećavajuće rešenje za Evropu, moraju se rešiti neki izazovi i razmatranja:

 1. a) Pravne i regulatorne prepreke: Poslodavci u Evropi mogu se susresti sa izazovima u vezi sa viznim propisima, radnim dozvolama i usklađenošću sa lokalnim zakonima o radu kada zapošljavaju strane radnike. Kretanje po ovim propisima može biti dugotrajno i skupo.
 2. b) Vizne i imigracione politike: Evropa mora da pojednostavi svoju politiku viza i imigracije kako bi olakšala ulazak indijskih radnika. Ove politike treba da budu osmišljene tako da privuku kvalifikovanu radnu snagu bez stvaranja nepotrebnih birokratskih prepreka.
 3. c) Kulturna integracija: Indijski radnici mogu se suočiti sa kulturnim i jezičkim barijerama kada se prilagođavaju evropskom radnom okruženju. Poslodavci će možda morati da investiraju u kulturnu integraciju i programe obuke jezika. Integracija indijskih radnika u evropska društva može predstavljati izazove vezane za kulturne razlike. Efikasni međukulturalni programi obuke i mehanizmi podrške treba da budu na mestu kako bi se obezbedila nesmetana tranzicija.
 4. d) Jezičke barijere: Evropski poslodavci moraju ulagati u jezičke programe kako bi osigurali efikasnu komunikaciju.
 5. e) Dispariteti u platama: Dok indijski radnici mogu prihvatiti niže plate u poređenju sa evropskim kolegama, razlike u platama mogu dovesti do tenzija i nezadovoljstva među lokalnim radnicima.
 6. f) Zabrinutost odliva mozgova: U Indiji postoji zabrinutost da bi emigracija kvalifikovanih radnika u Evropu mogla dovesti do „odliva mozgova“ i uticati na sopstveni razvoj zemlje. Ovo pitanje zahteva uravnotežen pristup zadržavanju veština i planiranju radne snage.
 7. g) Pravna zaštita i pravičan tretman: Da bi izbegle eksploataciju, evropske zemlje moraju da sprovode zakone o radu koji štite prava indijskih radnika. Trebalo bi garantovati pravedne plate, bezbedne uslove rada i pristup socijalnim beneficijama.
 8. h) Priznavanje kvalifikacija: Evropa treba da prizna kvalifikacije i sertifikate koje su stekli indijski radnici, obezbeđujući da se njihove veštine vrednuju i koriste u potpunosti.
 9. i) Validacija veština: Osiguranje da kvalifikacije i veštine indijskih radnika ispunjavaju evropske standarde je ključno. Uspostavljanje okvira ekvivalencije i priznavanje indijskih kvalifikacija može olakšati ovaj proces.
 10. j) Razmatranje troškova: Zapošljavanje iz inostranstva može biti skupo zbog taksi za vize, troškova preseljenja i potencijalnih troškova obuke jezika. Međutim, dugoročne koristi od kvalifikovane radne snage često prevazilaze ove početne troškove.
 11. k) Integracija na radnom mestu: Poslodavci u Evropi treba da se fokusiraju na stvaranje inkluzivnih i prijatnih radnih mesta koja neguju osećaj pripadnosti među indijskim radnicima. Ovo može povećati stopu zadržavanja i ukupnu produktivnost.
 12. l) Povratna migracija: Mnogi indijski radnici mogu da vide svoje vreme u Evropi kao privremeno. Podsticanje osećaja stalnosti i pružanje mogućnosti za rast i napredovanje u karijeri može promovisati zadržavanje i lojalnost. Omogućavanje supružnicima da se pridruže radnicima takođe može pomoći u zadržavanju radnika.

 

Dostupnost kvalifikovane radne snage iz Indije za potrebe evropske radne na izvršnim pozicijama predstavlja obećavajuću priliku za rešavanje nedostatka radne snage i promovisanje ekonomskog rasta. Međutim, to takođe dolazi sa izazovima vezanim za kulturnu integraciju, imigracione procedure i validaciju veština. Da bi u potpunosti iskoristile ovaj potencijal, evropske nacije moraju ulagati u modernizovane procese, kulturnu osetljivost i mogućnosti za rast i razvoj radnika. Čineći to, i Indija i Evropa mogu imati koristi od uzajamno korisnog partnerstva koje se bavi nedostatkom radne snage i doprinosi ekonomskom prosperitetu.

Uz pravi pristup, dostupnost kvalifikovane radne snage iz Indije može biti obostrano koristan aranžman i za Indiju i za Evropu.

 

NEKE EMINENTNE OBRAZOVNE INSTITUCIJE U INDIJI:

Indijski institut za nauku, Bangalor: Indian Institute of Science (iisc.ac.in)

Indijski tehnološki institut Bombaj: Indian Institute of Technology Bombay | IIT Bombay

Indijski institut za menadžment, Ahmedabad: IIMA - Indian Institute of Management Ahmedabad

Institut za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i ishranu, Nju Delhi: IHM PUSA – IHM PUSA

Nacionalni pravni fakultet Indijskog univerziteta, Bangalor: National Law School of India University - (nls.ac.in)